Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ)

ARDEB Tarafından Verilen Ödüller, İkramiyeler ve Proje Bursları hakkındaki sorularınız için burayı kullanabilirsiniz.

Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ)

Mesajgönderen ARDEB » 11 Nis 2013, 13:25

Araştırma Destek Programları Başkanlığı tarafından desteklenen projeler kapsamında görev alan üniversite, eğitim ve araştırma hastanesi ve kamu araştırma merkez ve enstitülerinin kadro veya pozisyonlarında bulunanlara, kadro veya pozisyonlarına bağlı olarak bir ayda ödenmekte olan tutarın %75’ini ve Bilim Kurulu tarafından belirlenen limitleri geçmemek kaydıyla proje yürütücüsü, araştırmacı ve danışmana ödenen tutardır. Proje Teşvik İkramiyesi Kanunun belirlediği sınırlar içinde kalmak kaydıyla, Proje ekibine kamu kurum veya kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında bulunan kişilere (Vakıf üniversiteleri dahil) TÜBİTAK’ın belirlediği esas ve usuller çerçevesinde verilir. Kamu projelerinde öneri sahibi PTİ kısmına öneride bulunabilir. Ancak bu öneriler TÜBİTAK tarafından belirlenen esas ve usuller çerçevesinde değerlendirilerek, kabul edilen miktarlarda proje bütçesine konur. Diğer projelerde öneri formunda bu kısım boş bırakılır.

Şartlar:
-Yürütücü Kurum/Kuruluşun özel kuruluş olması halinde kuruluşta halihazırda çalışan proje ekibine PTİ ödemeleri yapılmaz.
-Proje ekibinde yer alan proje yürütücüsü, araştırmacı ve danışmanlara, ilgili mevzuatta yer alan hususlara uygun olması şartıyla PTİ ödenebilir.
-Proje yürütücüsünün alabileceği PTİ üst sınırı her yıl Bilim Kurulu tarafından belirlenir. Yürütücünün alacağı PTİ, panel puanına göre Başkanlığın talimatı doğrultusunda; yürütücü dışındaki araştırmacıların PTİ’leri ise projeye katkı oranları kullanılarak hesaplanır. Ancak, bir araştımacının alacağı PTİ yürütücünün alacağı PTİ’nin %50’sinden fazla olamaz.
-Birden fazla projede yürütücü veya araştırmacı olarak görev alan bir kişinin alabileceği aylık toplam PTİ miktarı, yürütücü PTİ üst sınırının iki katından fazla olamaz.
-Bir projedeki tüm araştırmacılara ödenecek toplam PTİ miktarı, proje yürütücüsüne ödenecek olan PTİ’den fazla olamaz.
-Proje yürütücüsü ve araştırmacıların bir projeden alabileceği aylık PTİ miktarı, kişiye çalıştığı kamu kurumu/kuruluşu (vakıf üniversiteleri dahil) tarafından kadro veya pozisyonuna bağlı olarak bir ayda ödenmekte olan tutarın %75’ini geçemez.
-Proje yürütücüsü ve araştırmacıların özel bir kuruluşta çalışmaları halinde bu kişilere, kamuda çalışan emsali proje personeline ödenen proje teşvik ikramiyesine eşdeğer tutarda ücret ödenir.
-Bir araştırmacının projeden ayrılması halinde o kişinin Proje Teşvik İkramiyesi diğer araştırmacılar arasında paylaştırılamaz. Projeden ayrılan bir araştırmacının yerine projeye dahil edilen yeni araştırmacıya, ilgili Grubun uygun görmesi halinde, ayrılan araştırmacının kalan PTİ’si ödenebilir. Bunun dışında projeye sonradan katılan araştırmacıya ise PTİ ödemesi yapılmaz.
-Belirlenen toplam PTİ’nin %50’si gelişme raporlarının, %50’si ise sonuç raporunun ilgili Araştırma Grubu Yürütme Komitesi tarafından kabul edilmesi ve PTİ
ödenmesinin uygun bulunması durumunda ödenir. Yürütücü ve araştırmacıların PTİ alabilmeleri için ilgili rapor döneminde; görev ve sorumluluklarını tam olarak yerine getirmeleri, projeden ayrılmamış olmaları ve yurt dışında bulunmaları halinde bu sürenin 3 ayı aşmaması gerekmektedir. Bu hususta, araştırmacılar için yürütücünün beyanı esas alınır.
-Araştırma Grubu Yürütme Komitesi gelişme/sonuç rapor dönemine ait PTİ ödemesinin yapılıp yapılmayacağına karar verirken, raporun kabulünü, raporların zamanında gönderilmesini, proje gidişatını ve benzeri kriterleri dikkate alır.
-PTİ için ek ödenek talep edilemez. Bir projeye verilen ek süre için PTİ ödenmez.
-Sözleşmede belirtilen proje bitiş tarihinden (ek süre dahil) sonra sadece PTİ ödemeleri yapılabilir. Kalan ödenek ve Kurum Hissesi kullanılamaz.
-Danışmanlara; kamu kurum/kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında bulunmaları (vakıf üniversiteleri dahil) halinde Bilim Kurulu tarafından belirlenen limitler dahilinde PTİ ödemesi yapılabilir. Kamu kurum/kuruluşlarında çalışmayanlarla, yurt dışında ikamet eden danışmanlara ise PTİ miktarı ile sınırlı olmak kaydıyla hizmet alımı faslından ödeme yapılabilir.
-Uluslararası projelerde, sadece seyahat desteği verilmesi veya seyahat desteğinin yanı sıra araştırma desteği de verilen projelerin toplam bütçesinin, Hızlı Destek Programı çerçevesinde bir projeye verilecek destek üst limitinin altında kalması halinde PTİ verilmez.
-Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu proje personeline, görevli olduğu kurum ile yaptığı sözleşme hükümlerine uygun olduğunun çalıştığı kurum tarafından belgelenmesi durumunda PTİ ödenebilir.
ARDEB
 
Mesajlar: 1407
Kayıt: 10 Nis 2013, 21:02

Yardımcı Personele PTI Ödenmesi

Mesajgönderen apolat » 05 Tem 2013, 14:21

Forumda yer alan PTI tanımında, yardımcı personele PTI ödenebileceği belirtilmiş ancak sayfanın alt kısımlarındaki açıklamalarda sadece yürütücü ve araştırmacılara PTI ödeneceği belirtilmiş; uygulamada da ARDEB destekli projelerde (1007 hariç) yardımcı personele PTI ödenmiyor. Bu konuda araştırma projeleri ve 1003 programında mevzuat düzenlemesi yapılacak mı?
apolat
 
Mesajlar: 1
Kayıt: 05 Tem 2013, 10:42

Re: Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ)

Mesajgönderen ARDEB » 06 Tem 2013, 11:45

Adem Bey,
Uyarınız üzerine açıklamalar güncellenmiştir.
Teşekkür ederim.
ARDEB
 
Mesajlar: 1407
Kayıt: 10 Nis 2013, 21:02

Re: Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ)

Mesajgönderen aliihsan » 14 Ağu 2013, 12:04

Yürütücü Kurum/Kuruluşun özel kuruluş olması halinde kuruluşta halihazırda çalışan proje ekibine PTİ ödemeleri yapılmaz.
Proje yürütücüsü ve araştırmacıların özel bir kuruluşta çalışmaları halinde bu kişilere, kamuda çalışan emsali proje personeline ödenen proje teşvik ikramiyesine eşdeğer tutarda ücret ödenir.

yukarıdaki iki ifade çelişiyor sanki.. Örneğin yürütücüsün özel sektörde çalışan bir 3001 projesinde yürütücü PTİ alabilir mi?
aliihsan
 
Mesajlar: 0
Kayıt: 14 Ağu 2013, 12:01

Re: Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ)

Mesajgönderen ARDEB » 14 Ağu 2013, 13:20

aliihsan yazdı:Yürütücü Kurum/Kuruluşun özel kuruluş olması halinde kuruluşta halihazırda çalışan proje ekibine PTİ ödemeleri yapılmaz.
Proje yürütücüsü ve araştırmacıların özel bir kuruluşta çalışmaları halinde bu kişilere, kamuda çalışan emsali proje personeline ödenen proje teşvik ikramiyesine eşdeğer tutarda ücret ödenir.

yukarıdaki iki ifade çelişiyor sanki.. Örneğin yürütücüsün özel sektörde çalışan bir 3001 projesinde yürütücü PTİ alabilir mi?


Değerli Araştırmacı,
Bu iki ifade çelişmemektedir. Özel kuruluştan başvuran kişilere PTİ ödenmemekte, bu kişilere maaş niteliğinde bir ücret ödenmektedir. Bu ücret belirlenirken, kamuda çalışan emsallerine verilen PTİ miktarına bakılmaktadır.
İyi çalışmalar dileriz.
ARDEB
 
Mesajlar: 1407
Kayıt: 10 Nis 2013, 21:02

Re: Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ)

Mesajgönderen aliihsan » 14 Ağu 2013, 20:42

Hızlı cevabınız için teşekkür ederim.

Ben özel sektörden 3001 proje yürütücüsü olacağım bu durumda bu projeden alacağım miktar ne olacaktır? 3001 için özel bir durum var mıdır?

teşekkürler,
aliihsan
 
Mesajlar: 0
Kayıt: 14 Ağu 2013, 12:01

Re: Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ)

Mesajgönderen ARDEB » 15 Ağu 2013, 02:09

aliihsan yazdı:Hızlı cevabınız için teşekkür ederim.

Ben özel sektörden 3001 proje yürütücüsü olacağım bu durumda bu projeden alacağım miktar ne olacaktır? 3001 için özel bir durum var mıdır?

teşekkürler,


Sayın Araştırmacı,
Şu anda bunu belirlemek zordur. Ancak, üst limitler dahilinde en fazla 500 TL/ay olabileceğini söyleyebiliriz.
Saygılarımızla.
ARDEB
 
Mesajlar: 1407
Kayıt: 10 Nis 2013, 21:02

Re: Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ)

Mesajgönderen Suat Canbazoğlu » 15 Ağu 2013, 12:10

3001 Projesinde PTİ Ödeme Koşulunu tam anlayamadık. Proje kabulüyle birlikte başlayan proje süresince yürütücüaylık 500 TL alabilecek mi?
Suat Canbazoğlu
 
Mesajlar: 6
Kayıt: 14 Ağu 2013, 10:04

Re: Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ)

Mesajgönderen ARDEB » 15 Ağu 2013, 15:43

Suat Canbazoğlu yazdı:3001 Projesinde PTİ Ödeme Koşulunu tam anlayamadık. Proje kabulüyle birlikte başlayan proje süresince yürütücüaylık 500 TL alabilecek mi?


Değerli Suat Bey,
3001 projeniz devam ederken veya bittikten sonra, projeden hakettiğiniz PTİ'yi alabilmeniz için adı geçen diğer programlara başvurup destek almanızı bekliyoruz. 3001 deteği başlangıç desteğidir. En önemli amacı, daha önce ARDEB projesi almamış kişileri Ar-Ge kültürüne ve projeciliğe ısındırmaktır. 3001'i müteakiben diğer büyük programlardan proje aldığınızda, bu amacımızı gerçekleştirmiş olacağız. Size de hakettiğiniz PTİ'yi ancak o şartla ödeyebiliyoruz.
Saygılarımızla.
ARDEB
 
Mesajlar: 1407
Kayıt: 10 Nis 2013, 21:02

Projelere sonradan dahil olabilme

Mesajgönderen Adem KESKİN » 07 Eki 2013, 22:45

Selamlar,

TÜBİTAK araştırma projelerinden 1001 ve COST ile ilgili olarak proje çalışmalarında görev alan araştırma görevlileri veye uzman kadrosunda olan busiyer doktora öğrencisi, proje devam ederken doktorasını bitirdiği takdirde aynı projede araştırmacı olarak atanabilir mi? Atanması durumunda alacağı PTİ miktarı nasıl hesaplanmaktadır.

Kolay gelsin...
Adem KESKİN
 
Mesajlar: 2
Kayıt: 13 Ağu 2013, 22:47

Re: Projelere sonradan dahil olabilme

Mesajgönderen ARDEB » 08 Eki 2013, 15:30

Adem KESKİN yazdı:Selamlar,
TÜBİTAK araştırma projelerinden 1001 ve COST ile ilgili olarak proje çalışmalarında görev alan araştırma görevlileri veye uzman kadrosunda olan busiyer doktora öğrencisi, proje devam ederken doktorasını bitirdiği takdirde aynı projede araştırmacı olarak atanabilir mi? Atanması durumunda alacağı PTİ miktarı nasıl hesaplanmaktadır.
Kolay gelsin...

Değerli Adem Bey,
Doktora derecesini aldıysa aynı projede statüsü Araştırmacı olarak değişebilir. Eğer mevcut durumda boşta Araştırmacı kontenjanı varsa, o kontenjana yerleşerek PTİ alabilir. Ancak, eğer boş Araştırmacı kontenjanı yoksa, proje bütçesine PTİ için ek ödenek verilmesiveya fasıllar arası aktarım yapılması gibi bir durum ortaya çıkacağından kişi PTİ alamaz. Çünkü PTİ kalemine aktarım/ek ödenek gerçekleştirilememektedir. Kısacası, boş Araştırmacı kontenjanı varsa PTİ kaleminde o boş kontenjan için bütçe de var demektir ve doktorasını bitirerek Araştırmacı kadrosuna geçen kişi, o ayrılmış olan bütçeden faydalanabilir. Aksi durumda (Araştırmacı kontenjanına geçse dahî) PTİ alamaz.
Saygılarımızla.
ARDEB
 
Mesajlar: 1407
Kayıt: 10 Nis 2013, 21:02

Re: Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ)

Mesajgönderen volkansezener09 » 24 Mar 2014, 12:52

Merhabalar
TUBİTAK 1003 Projesi PTİ leri ile ilgili iki sorum olacak, yardımcı olursanız çok sevineceğim
:arrow: Örneğin 1 ana proje altında 4 alt projenin olduğunu düşünelim.
1. Bir araştırmacı bir ana projenin birden fazla alt projesinde yer alabilir mi?
2. Alt proje Araştırmacılarının alacağı PTİ miktarı, ilgili alt projenin yürütücüsünün alacağı PTİ 'sini gecemez diye bir bilgilimiz var. Alt projede 10 araştırmacı varsa bunların her birinin alacağı PTİ'nin toplamı mı yürütücüyü gecemıyecek, yoksa sadece 1 araştırmacının kimi gecmeyecek. :?:
volkansezener09
 
Mesajlar: 2
Kayıt: 24 Mar 2014, 11:32

Re: Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ)

Mesajgönderen ARDEB04 » 24 Mar 2014, 18:18

volkansezener09 yazdı:Merhabalar
TUBİTAK 1003 Projesi PTİ leri ile ilgili iki sorum olacak, yardımcı olursanız çok sevineceğim
:arrow: Örneğin 1 ana proje altında 4 alt projenin olduğunu düşünelim.
1. Bir araştırmacı bir ana projenin birden fazla alt projesinde yer alabilir mi?
2. Alt proje Araştırmacılarının alacağı PTİ miktarı, ilgili alt projenin yürütücüsünün alacağı PTİ 'sini gecemez diye bir bilgilimiz var. Alt projede 10 araştırmacı varsa bunların her birinin alacağı PTİ'nin toplamı mı yürütücüyü gecemıyecek, yoksa sadece 1 araştırmacının kimi gecmeyecek. :?:

Değerli Araştırmacı,
Öncelikle 1003 programı kapsamında 1 ana proje en fazla 3 alt projeden oluşabilir.
1. 1003 programı kapsamında 1 yürütücü ya da 2 araştırmacı olarak görev alınabilmektedir, bu kotayı aşmamak kaydıyla kişi iki araştırmacılık yapabilir.
2. Alt projedeki araştımacıların alacağı toplam PTİ yürütücü PTİ'sini geçemez.

Saygılarımızla.
ARDEB04
 

Re: Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ)

Mesajgönderen volkansezener09 » 25 Mar 2014, 12:36

Sayın ilgili

Oncelıkle cevabınız için tsk ederım.

Daha net anlayabilmek ıcın bır daha sorma gereğı duydum .
Farklı projeler için 1 kişinin en fazla 2 araştırmacılık yapacağı konusu acık.
Ancak 1 adet 1003 projenin altındaki olan 3 yada 4 alt projesinde yani farklı paketlerde araştırmacı olmak ıcın aynı kota gecerlımı? Yoksa butun paketlerde de görev alabılır mı?.

Saygılar.

Dr. Volkan SEZENER
Pamuk Araştırma İstasyonu
Islah Genetik Birimi
volkansezener09
 
Mesajlar: 2
Kayıt: 24 Mar 2014, 11:32

Re: Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ)

Mesajgönderen ARDEB04 » 25 Mar 2014, 12:59

volkansezener09 yazdı:Sayın ilgili

Oncelıkle cevabınız için tsk ederım.

Daha net anlayabilmek ıcın bır daha sorma gereğı duydum .
Farklı projeler için 1 kişinin en fazla 2 araştırmacılık yapacağı konusu acık.
Ancak 1 adet 1003 projenin altındaki olan 3 yada 4 alt projesinde yani farklı paketlerde araştırmacı olmak ıcın aynı kota gecerlımı? Yoksa butun paketlerde de görev alabılır mı?.

Saygılar.

Dr. Volkan SEZENER
Pamuk Araştırma İstasyonu
Islah Genetik Birimi

Değerli Araştırmacı,
Bahsettiğiniz durum da kotalar kapsamında değerlendirilmektedir. Dolayısıyla tüm paketlerde görev alması mümkün olmayacaktır.

Saygılarımızla.
ARDEB04
 

Re: Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ)

Mesajgönderen aysedinn » 10 Tem 2014, 00:49

Sayin Ilgili
1001 projesinde danismanlar ile ilgili asagidaki bilgileri vermenizi rica ediyorum.saygilarimla
Kriterlerinize uygun ayni alandan 2 danisman projede yer alabilir mi?
Projedeki danismanlara aylik ne ucret odenmektedir.?
Aylik odeme yerine hizmet alimi seklinde iki yil icin verilecek ucreti yurutucu belirleyebilir mi?
aysedinn
 
Mesajlar: 10
Kayıt: 30 Haz 2014, 04:30

Re: Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ)

Mesajgönderen ARDEB » 10 Tem 2014, 11:14

aysedinn yazdı:Sayin Ilgili
1001 projesinde danismanlar ile ilgili asagidaki bilgileri vermenizi rica ediyorum.saygilarimla
Kriterlerinize uygun ayni alandan 2 danisman projede yer alabilir mi?
Projedeki danismanlara aylik ne ucret odenmektedir.?
Aylik odeme yerine hizmet alimi seklinde iki yil icin verilecek ucreti yurutucu belirleyebilir mi?

Değerli Araştırmacı,
Proje ile ilgili özel uzmanlık gerektiren alanlarda, ilgili konularda çalışan ve projede %10'un altında emek sarfedecek kişiler danışman olabilirler. Ancak, aynı konuda birden fazla danışman yazmanız önerilmez. Danışmanlara verilebilecek Proje Teşvik İkramiyesinin üst limiti 1.500 TL/yıl şeklindedir. Proje kapsamındaki ar-ge içermeyen bir iş paketinden birebir sorumlu olacak bir kişinin, eğer mümkünse Araştırmacı olarak dahil edilmesi, mümkün değilse hizmet alımı yapılması uygun olabilir.
Saygılarımızla.
ARDEB
 
Mesajlar: 1407
Kayıt: 10 Nis 2013, 21:02

2015 PTİ miktarları hakkında

Mesajgönderen aslibio » 02 Mar 2015, 11:19

Merhaba.
Özel kuruluş olarak 1005 projesi verecegiz. Yürütücü ve araştırmacılar da özel kuruluş çalışanı.
PTİ yerine "PTİ tutarına eşdeğer miktarda" ücret yazacağız, 2015 yılı için 1005 projelerinin PTİ miktarlarını bildirir misiniz?
Teşekkürler
aslibio
 
Mesajlar: 10
Kayıt: 16 Oca 2014, 14:08

Re: 2015 PTİ miktarları hakkında

Mesajgönderen ARDEB » 02 Mar 2015, 12:37

aslibio yazdı:Merhaba.
Özel kuruluş olarak 1005 projesi verecegiz. Yürütücü ve araştırmacılar da özel kuruluş çalışanı.
PTİ yerine "PTİ tutarına eşdeğer miktarda" ücret yazacağız, 2015 yılı için 1005 projelerinin PTİ miktarlarını bildirir misiniz?
Teşekkürler

Değerli Araştırmacı,
Üst limitler aşağıdaki gibidir:
-P.Yürütücüsü 1000 TL/Ay
-Araştırmacı 500 TL/Ay
-Danışman 1000 TL/Yıl
Saygılarımızla
ARDEB
 
Mesajlar: 1407
Kayıt: 10 Nis 2013, 21:02

Re: 2015 PTİ miktarları hakkında

Mesajgönderen aslibio » 02 Mar 2015, 12:48

Buna bağlı iki sorum daha olacak:
1. Bu ücret miktarları Ek-2 bütçe ve gerekçesi formunda "Yardımcı personel" olarak mı gözükmeli, yoksa yürütücü ve araştırmacıların da personeli olduğu kurumdan "Hizmet alımı" olarak mı verilmeli?
2. Yürütücü ve araştırmacılara tüm proje süresi (18 ay) için mi ücret verilmeli, yoksa İş Planında birebir görev alacakları aylar hesaplanarak mı verilmeli?

Teşekkür ederim.


ARDEB yazdı:
aslibio yazdı:Merhaba.
Özel kuruluş olarak 1005 projesi verecegiz. Yürütücü ve araştırmacılar da özel kuruluş çalışanı.
PTİ yerine "PTİ tutarına eşdeğer miktarda" ücret yazacağız, 2015 yılı için 1005 projelerinin PTİ miktarlarını bildirir misiniz?
Teşekkürler

Değerli Araştırmacı,
Üst limitler aşağıdaki gibidir:
-P.Yürütücüsü 1000 TL/Ay
-Araştırmacı 500 TL/Ay
-Danışman 1000 TL/Yıl
Saygılarımızla
aslibio
 
Mesajlar: 10
Kayıt: 16 Oca 2014, 14:08

Sonraki

Dön Ödül, İkramiye ve Burslarcron