Yeminli Mali Müşavir Raporu(AGY500)

Yeminli Mali Müşavir Raporu(AGY500)

Mesajgönderen TEYDEB » 03 Eyl 2013, 10:38

Soru 1 - Gider formlarını Yeminli Mali Müşavir bizzat yapmakla yükümlü müdür?

Cevap 1 – Gider formları, proje sahibi kuruluş tarafından doldurulur. Yeminli Mali Müşavir, kuruluşun doldurup kendisine PRODİS üzerinden gönderdiği Mali Raporu, Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu'nda belirtilen esas ve kurallara, destek programlarının Uygulama Esaslarına uygun olarak inceler ve onaylar.

Soru 2 - Yeminli Mali Müşavir olarak açmış olduğunuz revizyonu tamamladım ve PRODİS üzerinden firmaya gönderdim. Ancak firma TÜBİTAK'a ulaşmadığını belirtiyor. Ne yapmam gerekiyor?

Cevap 2 - Yeminli Mali Müşavir’in PRODİS üzerinden revizyonu gönderdikten sonra firmanın da PRODİS üzerinden TÜBİTAK'a gönder tuşuna basması gerekmektedir.

SORU 3 – AGY500 raporunu firmaya online (çevrimiçi) olarak gönderdik, ama basılısını henüz göndermedik ama bir yanlışlık fark ettik, nasıl düzeltebiliriz?

CEVAP 3 - İlgili firma sizden aldığı raporu henüz TÜBİTAK’a sunmamış ise, düzeltmeyi yapmanız için, firma ilgili dönem raporu, YMM Tasdik Raporu (AGY500) bölümünde sağ altta bulunan "Yeniden YMM Tasdikine Gönder" linkine tıklamalı ve açılan pencerede gerekçeyi girerek raporu YMM tasdikine tekrar sunmalıdır.

İlgili firma sizden aldığı raporu TÜBİTAK’a sunmuş ise, bize bir dilekçe ile basılısının TÜBİTAK’a gelmiş olması şartı ile durumu anlatan bir yazı yazın, TÜBİTAK tarafından firmanıza revizyon talebinde bulunulduktan sonra gerekli düzeltmeyi yaparak TÜBİTAK’a online ve basılı olarak tekrar gönderiniz.

Soru 4 - Yeminli Mali Müşavirliğim ile firma arasında, AGY500 Raporu’na ilişkin sözleşme yapma zorunluluğu var mı? Eğer firma ile Yeminli Mali Müşavirliğim arasında Tam Tasdik sözleşmesi varsa sözleşme olmadan Ar-Ge tasdik raporu düzenleyebilir miyim?

Cevap 4 – Yeminli Mali Müşavirlerin firmalarla aralarında düzenlenen Tam Tasdik sözleşmesinin konusu, Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu’nun (AGY500) konusundan farklıdır. Bu nedenle AGY500 raporu için ayrıca sözleşme düzenlenmelidir. Ancak AGY500 rapor hizmetinin, söz konusu kuruluşla yapılacak tam tasdik sözleşmesinde yer alıyorsa bu durum için ayrıca bir sözleşme aranmaz.

Soru 5 - Şirketimizin de içinde bulunduğu, 3 şirket tarafından başlatılan ortak Ar-Ge projesinin, TUBİTAK tarafından desteklenmesine karar verilmiştir. Söz konusu projede, şirketimiz tarafından üstlenilen harcamalara ilişkin Yeminli Mali Müşavir tarafından AGY500 raporu düzenlenerek kurumunuza gönderilmiştir. Ancak projede ortak çalışma yaptığımız şirketlerden biri, proje harcamalarına ait AGY500 raporunun düzenlenmesi konusunda girişimlerde bulunmamıştır. Söz konusu firma tarafından AGY500 raporunun zamanında düzenlenmemesinin şirketimize etkisi olacak mıdır?

Cevap 5 – Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esaslarının “Ortak başvuru” başlıklı 17 nci maddesinin altıncı fıkrasında “(6) Ortak projelerin destek sürecinde, ortak kuruluşların projeden ayrılması, ortakların değişmesi, projedeki ortaklar arası iş planının değişmesi vb. durumlar, TÜBİTAK’a sunulur, yapılan değerlendirme ile ortak sunulan projenin desteklenmeye devam edip etmeyeceğine desteklenecekse hangi kapsamda destekleneceğine ilişkin karar verilir.” İfadesine yer verilmiştir.
Söz konusu Uygulama Esaslarının “Dönemsel destek başvuru şekli” başlıklı 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında da “(3) Ortak projelerin AGY300’ü, ilgili kuruluşlar tarafından ayrı hazırlanarak TÜBİTAK’a sunulur. Kuruluşlardan birinin ilgili dönemde harcama ve giderlerinin olmaması halinde bu durum harcaması olmayan kuruluşun hazırlayacağı ve sunacağı dönem raporunda belirtilir. Ortak projede yer alan kuruluşların hazırlayacağı her bir AGY300 TÜBİTAK’a sunulmadan değerlendirme süreci başlatılmaz. Ancak ilgili dönemde faaliyeti olmayan kuruluşun PRODİS üzerinden AGY300 yerine bu durumu belirten bir açıklama sunması gerekir. Bu açıklamanın olması durumunda bu ortak projenin dönemsel değerlendirme süreci başlatılır. Ortak projede yer alan herhangi bir kuruluşun AGY300’ü sunmaması ve konuya ilişkin PRODİS üzerinden bilgi vermemesi durumunda bu Uygulama Esaslarının 32 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine göre uygulama yapılır.” açıklamasına yer verilmiştir.
Aynı Uygulama Esaslarının ”AGY300’ün sunulmaması” başlıklı 32 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine göre, ortak kuruluşlardan herhangi birinin AGY300’ü sunmaması halinde bu durumun Komitede görüşüleceği, Komitenin de yapacağı tespitler sonucunda duruma göre söz konusu Uygulama Esaslarının 51 ve 52 nci maddelerinde belirtilen hususlar çerçevesinde projeyi yürürlükten kaldıracağı belirtilmiştir.

Soru 6 - YMM olarak sadece belge üzerinden inceleme yapıyoruz. Üretim teknik bir konu olduğu için yerinde inceleme yapsak da anlamıyoruz. YMM açısından bir sıkıntı olabilir mi?

Cevap 6 – Evet, belge üzerinde inceleme yapıyorsunuz, sizlerden beklenen bu. Firmaya gidip teknik anlamda inceleme yapmanız beklenmiyor, bunları izleyiciler yapıyor zaten.

Soru 7 - Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme Ve Tasdik Raporu bölümünde soru 5 ve cevabı ile bağlantılı olarak; KOBİ firması 2 adet 1507'den tekil olarak proje veriyor. Ardından tekil olarak 3 üncü projeyi de 1507'den veriyor ve kabul ediliyor. AGY500 raporu yazılmasını istiyor, bu durumda ön şart olan 2 adet ortak proje onayını görmeden ya da görse dahi ileride yürürlükten kaldırılma riski nedeniyle Yeminli Mali Müşavir bu üçüncü tekil projenin AGY500 raporunu yazmada nasıl bir yol izlemeli?

Cevap 7 – 1507 kodlu KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Uygulama Esaslarında firmanın 5 proje verme hakkı var, 3 tekil, 2 ortaklı proje verebilir. Bununla ilgili bir sıralama yok. Takibini PRODİS’ten yapabilirsiniz, Yeminli Mali Müşavirlik olarak sizi bağlamaz, firmayı bağlar.Sorumluluk tamamen firmadadır.
TEYDEB
 
Mesajlar: 81
Kayıt: 15 Nis 2013, 08:47

Dön Mali Konularcron