TÜBİTAK Destekleri Forumu - Kayıt

TÜBİTAK Destekleri Forumu’na hoş geldiniz.
Sayın TÜBİTAK Destekleri Forumu site ziyaretçisi, daha sonra herhangi bir yaptırım ile karşılaşmamanız açısından aşağıdaki hususlara dikkat etmeniz önemle rica olunur:
Foruma yazacağınız her türlü yorumdan kişisel olarak sorumluluğunuz bulunmaktadır. Yazılan yorumlardan TÜBİTAK Destekleri Forum Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Yorumunuzun moderatör tarafından onaylanmış olması sorumluluğunuzu kaldırmaz.
Adli makamlarca sitemize yapılacak başvurular üzerine üyeliğinize ilişkin kullanıcı bilgileri ilgili makamlara verilecektir.
TÜBİTAK Destekleri Forumu’na üye olabilmeniz için verdiğiniz e-posta adresine üyelik aktivasyon mesajı gönderilecektir. Ardından TÜBİTAK Destekleri Forumu’ndan yararlanmaya başlayabileceksiniz. Foruma giriş yaptıktan sonra kimlik bilgilerinizi de ayrıca doldurabilirsiniz.
Site ile ilgili soru ya da sorunlarınız için moderatörlere mesaj gönderebilirsiniz.

FORUM DÜZEN VE KURALLARI

TÜBİTAK Destekleri Forumu, farklı düşüncelere saygısı olan ve bu özgürlüğün forum genelinde yer almasını isteyen bir anlayışla aynı konu ve sorunları paylaşanları ortak bir platformda bir araya getirmek amacıyla 01.06.2013 tarihinde oluşturularak yayına alınmıştır. TÜBİTAK Destekleri Forum Sitesi’nde, seviyeli bir dil oluşturmak ve paylaşmaya dayalı bir yapının oluşmasına katkı sağlamak amacıyla, aşağıda yer verilen hususlara uyulması oldukça önemlidir. Forumda yer alan kurallara aykırı nitelikteki yorumlar onaylanmayacak ve gerekli hallerde ilgili hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunma, ilgilinin üyeliğinin kilitlenmesi gibi yollara başvurulacaktır.
A. TÜBİTAK Destekleri Forumu Sitesi Başlıklarına Yorum Yazma Kuralları
1.Forumun iletişim dili Türkçedir.
2.Yorumlarınızda “Türkçe İmla Kurallarına” uymaya özen gösteriniz.
3.Büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmamaktadır.
4.Tek kelimenin bulunduğu "doğru", "yanlış" gibi yorumlar onaylanmayacaktır.
5.Forumda ve forum konu başlıklarında yer alan konuların önemini Moderatör belirler.
6.Forumlarda yazılan mesajların kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici ve yasalara aykırı olmaması çok önemlidir. Mesajınızın sorumluluğu tamamen size aittir. TÜBİTAK Destekleri Forumu Sitesi’nin yöneticileri, söz konusu mesajın belirtilen şartlara uygun olmadığını, cezai soruşturma ve kovuşturma gerektirdiğini tespit ederse veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelirse, mesajı yazan kişi ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirmektedir.
7.Forumlarda bir mesajın aynı forum başlığına ya da birden çok forum başlığına tekrarlı olarak gönderilmesi halinde ilgili ziyaretçinin üyeliği kilitlenecektir.
8.İki kişi veya iki grup arasında (haklı yada haksız) herhangi bir kişisel sebepten dolayı forum ahengini bozacak tartışma ve kavga boyutuna ulaşan yazışmalara müsaade edilmez, tartışmaya katılan kişiler uyarılacak ve tekrarlanması halinde üyeliği iptal edilecektir.
9.Birden fazla üyelik adı alarak forum başlıklarındaki paylaşımı sabote eden ve forumun rutin akışını bozan kişilerin tespit edilen üyelikleri kilitlenecektir.
10.Üyeler kesinlikle; soy, millet, bayrak, din, mezhep, dil vb. nedenlerle insanlara yönelik suçlamalar yapamaz, hakarette bulunamaz. Üyelerin birbirlerine karşı kişilik haklarına saygılı bir şekilde hitap etmesi şarttır. Kişilere ve üyelere ilişkin "hakaret içerikli" yorumlara yer verilmeyecek, bu türden yorumlarda bulunan ziyaretçinin üyelikleri kilitlenebilecektir.
11.Üyelerin gerek şahsına gerekse de gruplara ilişkin olarak karşılaştığı uygunsuz mesajları forum moderatörlerine bildirmesi, tahrike kapılıp karşılık olarak mesaj yazmaması gerekmektedir. Aksi halde uygunsuz mesajlara karşılık veren üyenin de üyeliği iptal edilecektir.
12.Forumlarda ticari reklam niteliğinde linkler verilemez veya alıntı yapılamaz. Başka bir sitenin reklamı niteliğindeki mesajlar silinecek ve ilgili üye hakkında ihtar veya ceza işlemleri uygulanacaktır.
13.Forum moderatörlerine, TÜBİTAK, ARDEB, TEYDEB, BİDEB ve diğer kamu tüzel kişiliklerine ve diğer kamu personeline hakaret etmek ve eleştiri sınırlarını aşan ifadeler kullanmak üyelik kilitleme nedeni olup ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca suç teşkil etmektedir.
14.Sadece iki kişiyi ilgilendiren konularda internette yer alan özel mesajlaşma servisleri kullanılmalıdır.
15.Üyeler; 26 Eylül 2004 kabul tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan; İntihara yönlendirme (madde 84), Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra), Hakaret (madde 125), Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190), Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194), Teşhircilik (madde 225), Müstehcenlik (madde 226), Fuhuş (madde 227), Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama (madde 228), Bilişim ve haberleşme suçlardan birini, 25 Temmuz 1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar hakkında Kanunda yer alan suçlardan birini, Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlarda sayılan diğer suçlardan birini teşkil edecek türde mesajları asla yazmamalıdırlar. Aksi durumda, adli makamlarca sitemize yapılacak başvurular üzerine üyeliğinize ilişkin e-posta ve IP bağlantı bilgileri verilecektir.
16.Bir üye kendisine hakaret edildiğini düşünüyor ise ilgili Moderatör’e e-posta yoluyla başvurmalıdır.
B- Üyelik Adları
1.Forumun kötü niyetli amaçlar için kullanılmasını engellemek maksadıyla kişilerin gerçek ad ve soyadları ya da kullanıcı adları ile üyeliklere kabulü mümkün olup, genel ahlaki kurallara uygun olmayan üyelik adları iptal edilecek, bu yönde profil bilgisi düzenleyenlerin üyelikleri kabul edilmeyecek ve tespit olunduğu takdirde kilitlenecektir.
2."Üyelik adı" benzerliği yaratarak ortamda huzursuzluğa neden olmak forum davranış kurallarına aykırıdır. Bu tür girişimlerde bulunanların üyelerin erişimleri süresiz olarak engellenir.
C- Ceza Sistemi
1.TÜBİTAK Destekleri Forumu Sitesi yöneticisi veya onun yetkilendirdiği moderatörler tarafından, kendilerine 3 defa ihtar (uyarı) cezası verilen kişilerin üyeliği 1 ay boyunca kilitlenmektedir. Yukarıda yer alan forum kuralları ve mevzuat dahilinde üyeliğinin kilitlenmesi durumu kendilerine önceden ihtar olunan hususlarda kurallara aykırı davranan üyelerin üyeliği de yine Site Yöneticisi (Administrator) ve yetkilendirilen Moderatörler tarafından belirlenen sürelerde kilitlenebilecek veya süresiz olarak iptal edilebilecektir.
2.Ceza bilgisi sadece ceza alan üyeye ve editörlere görünecektir.
D- Forum Moderatörlerinin Görevleri
Moderatör, düzenleyici ve kontrol edici bir yetkiyle donatılmış, farklı düşüncelere saygılı, tüm forum üyelerine tarafsız davranan, “TÜBİTAK Destekleri Forumu düzen ve kurallarından” taviz vermeyen, forum üyeleri arasındaki paylaşım veya iletişimin herkes tarafından uyulması zorunlu forum kuralları çerçevesinde sürüp sürmediğini kontrol eden ve gerektiğinde müdahale eden yönetici kişidir.
TÜBİTAK Destekleri Forumu Moderatörlerinin belli başlı görevleri şunlardır: 1.Foruma yazılacak her türlü paylaşım ilgili kategori moderatörünün onayı olmaksızın forumda yer alamaz.
2.Bir kategoride aynı konuda açılmış konu başlıkları silinmeksizin tek başlıkta birleştirilir.
3.Kategoriye uygun olmayan mesaj silinmeksizin ilgili kategoriye yönlendirilir.
4.Forum Moderatörleri, yukarıda belirtilen forum kuralları ve mevzuatlarına aykırı uygunsuz yazışmaları ayrıca bir uyarı yapmadan kısmen ya da tamamen silebilir, gerekli görülen durumlarda ilgili yazışmayı yapan mesaj sahibine ceza verebilir.
5.Forum Moderatörleri bir hukuk danışmanı değildir. Moderatörlerin verdiği cevaplar bu çerçevede değerlendirilmelidir.
6.Yorumlarınız içinde bir başkasına veya kendinize ait telefon numarası, meslek, isim, e-posta, adres vb. kişisel bilgiler yer aldığı takdirde Moderatör tarafından silinebilir.
Tüm üyeler yukarıda belirtilen forum kurallarını okuyup kabul ettiklerini ve bunlara aykırı davranışlarının hukuki ve cezai sorumluluklarını anladıklarını kabul ve taahhüt ederler.
Forum Yönetimi